milieu

Aleris Bekroont Met Diamond Supplier Certification Door Bombardier

Prijs erkent Aleris voor zijn uitstekende operationele prestaties en niveau van concurrentievermogen

CLEVELAND, 9 Februari 2019 /PRNewswire/ — Aleris werd erkend als Bombardier Diamond Supplier voor zijn uitstekende prestaties als aluminium ruimtevaartproductenleverancier voor zijn Aleris productiefaciliteiten in Koblenz, Duitsland en Zhenjiang, China. De prijs werd tijdens het Bombardier Supplier Symposium op 7 februari in Montreal, Canada, uitgereikt.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/597464/ALERIS_LOGO.jpg

Het Bombardier Diamond Supplier programma erkent de uitstekende prestaties van zijn leveranciers in de hele organisatie. Het streeft ernaar om een langer-termijn relatie te ontwikkelen met zijn leveranciers, door erkenning en prijzen toe te rijken voor de prestaties van excellentie, ontwikkeling en innovatie van de leverancier, en hem bovendien een heldere en transparantie definitie van excellentie en verwachtingen te geven.

‘Deze prijs is een erkenning voor de dagelijkse inzet van ons hele team. Wij werken er constant aan om onze producten en diensten te verbeteren. Het is dit doel van klantgerichtheid en excellentie dat ons de mogelijkheid geeft om de doelstellingen van de Bombardier te behalen,’ zegt Dr. Ingo Kröpfl, Vice President Global Aerospace bij Aleris.

Aleris levert platen, vellen en snijvormen uit gecertifieerde aluminiumlegeringen, die vervolgens gebruikt worden om de componenten te produceren voor alle ruimtevaartprogramma ”s van Bombardier. De prijs erkent ook de succesvolle lancering van de productiefabriek van Aleris in Zhenjiang, China, die de operationele betrouwbaarheid voor Bombardier in de regio Azië-Stille Oceaan regio ondersteunt.

Over Aleris
Aleris is een particuliere onderneming en een wereldwijde leider in aluminium gewalste producten die verschillende industrieën worden gebruikt waaronder de ruimtevaart, de auto-industrie, de bouw, het commercieel vervoer en de industriële productie.  Aleris is gevestigd in Cleveland, in Ohio, en beheert productiefaciliteiten in Noord-Amerika, Europa en Azië. Bezoek voor meer informatie www.aleris.com

Toekomstgerichte uitspraken
Bepaalde in dit persbericht opgenomen uitspraken betreffen ’toekomstige uitspraken’ in de zin van de federale effectenwetgeving. Uitspraken onder rubrieken met ‘Outlook’ in de titel en verklaringen over de fusie en onze overtuigingen, verwachtingen en meningen, en verklaringen met de termen ‘zou’, ‘zal’, ‘zou kunnen’, ‘zou moeten’, ‘gaat’, ‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘anticipeert dat’, ‘is van plan om’, ‘schat in’, ‘doelt’, ‘projecteert’,’kijkt vooruit naar’, ‘wil’ en vergelijkbare terminologie bedoeld om op toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden te duiden, zijn toekomstgerichte uitspraken. Onder toekomstgerichte uitsprakenvallen, onder andere, uitspraken betreffende de toekomstige kosten en prijs van producten, productievolumes, industrietrends, verwachte kostenbesparingen, verwachte voordelen van nieuwe producten, faciliteiten, overnames of afstotingen, verwachte resultaten van de activiteiten, het bereiken van productie efficiëntie, capaciteitsuitbreidingen,toekomstige prijs en vraag voor onze producten en geschatte kasstromen en toereikendheid van de kasstromen om een operatie te financieren, investeringsuitgaven en schuldendienstverplichtingen, alsmede verklaringen over handelszaken, heffingen en andere toekomstige overheidsacties. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderworpen aan bekende en onbekende risico”s en onzekerheden, waardoor de resultaten wezenlijk kunnen afwijken van wat toekomstgerichte uitspraken uitdrukken of impliceren. Belangrijke factoren waardoor de daadwerkelijke resultaten wezenlijk zouden kunnen afwijken van toekomstgerichte uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende : (1) ons vermogen om succesvol onze bedrijfsstrategie in te zetten; (2) Het succes van voorbije en toekomstige overnames en desinvesteringen; (3) de cyclische aard van de aluminium industrie, negatieve veranderingen in de aluminium industrie of onze eind-toepassingen, zoals wereldwijde en regionale aanbod- en vraagomstandigheden voor aluminium en aluminiumproducten, en veranderingen in de consumentenindustrieën; (4) verhoging van de kost, of beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en energie; (5) ons vermogen om efficiënt metaal-, energie- en andere grondstofderivaten of arrangementen met consumenten om effectief onze blootstelling tot grondstofprijsfluctuaties en veranderingen in de prijs van metaal te beheren, voornamelijk op London Metal Exchange gebaseerde aluminium prijzen; (6) ons vermogen om genoeg kasstroom te genereren om onze operaties en kapitaalinvestering te financieren en aan onze schuldverplichtingen te voldoen; (7) prijsstelling van concurrenten, de competitie van aluminium met alternatieve materialen en de algemene impact van competitie in de industriële eindgebruiken die wij leveren; (8) ons vermogen om de diensten van sommige leden van onze management te onderhouden; (9) het verliezen een opdrachtvolume van één van onze grootste klanten; (10) onze bekwaamheid om klanten vast te houden, een aanzienlijk aantal van deze die geen langtermijn contractuele regelingen met ons hebben; (11) risico”s van het beleggen in- en uitvoeren van transacties op wereldwijde basis, politieke, sociale, economische, valuta en wettelijke factoren inbegrepen; (12) variabiliteit in algemene economische of politieke voorwaarden op wereldwijde of regionale basis; (13) kortlopende milieuverplichtingen en de nalevingskosten ingevolge de gezondheids-en veiligheidswetgeving; (14) arbeidsverhoudingen (storingen, stakingen of werkonderbrekingen) en arbeidskosten; (15) onze interne controles op financiële verslaggeving en onze openbaarmaking controles en procedures zullen niet alle mogelijke fouten kunnen voorkomen; (16) onze schuldenlast en schulddienstverplichtingen, waaronder veranderingen in onze kredietratings, materiële verhogingen in onze leenkosten of het falen van financiële instituties in het bereiken van hun engagement tegenover ons bij toegezegde projecten; (17) ons vermogen om toegang te krijgen tot krediet of kapitaalmarkten; (18) de mogelijkheid dat wij in de toekomst meer schulden aan gaan; (19) beperkingen in het beheren van onze business en de eventuele toegevoegde schuld als resultaat van overeenkomstige restricties binnen het kader van onze schuld en ons vermogen om de afgesproken sommen terug te betalen in het geval van uitstaande schuldenlast; (20) aan de fusie gerelateerde risico”s, waaronder de mogelijkheid dat de fusie niet plaats zou vinden; en (21) andere factoren besproken in onze deponering bij de Securities en Exchange Commission, met inbegrip van de ‘Risk Factors’ onderdelen. Investeerders, potentiële investeerders en andere lezers worden uitgenodigd om deze factoren aandachtig te overwegen en worden gewaarschuwd geen overdreven vertrouwen te hechten aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen.Wij voelen ons niet verplicht om welke toekomstgerichte verklaring dan ook te actualiseren of te herzien, zijnde het als reactie op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of de aanwezigheid ervan, tenzij anders is doorgegeven door de wet.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/819594/Bombardier.jpg